SL Geek Store Seller Hub

ඔබ දැනටමත් භාණ්ඩ අලෙවි කරන ව්‍යාපාරිකයෙක්ද ? නැතහොත් විකිණීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටීද ? එහෙනම් මේ ඔබටයි අවස්ථාව. දැන් ඔබට SL Geek Store සමග එක් වී ඔබගේ ව්‍යාපාරය දිවයින පුරා මෙන්ම තවත් රටවල් කිහිපයක් දක්වා වර්ධනය කරගත හැක.

SL Geek Store විශේෂ වන්නේ ඇයි ?

  • Seller commission ඉතාමත් අවම වීම
  • පැකේජින් මෙටීරියල් සඳහා වියදමක් දැරීමට අවශ්‍ය නොවීම
  • ලක්ශ ගණනක් පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනූ ආයතනයක් වීම
  • ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වෙලාවක ඔබගේ මුදල් ලබාගත හැකි වීම
  • ඔනෑම ගැටලුවකදී ඉක්මන් සහාය

ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

(1) දැන්ම vendor කෙනෙක් ලෙස register වන්න. මෙහිදී I am a vendor යන්න තෝරන්න. >>>Click Here<<<

(2) පසුව ලැබෙන seller hub wizard එක සම්පූර්න කරන්න. මෙහිදී බැංකු තොරතුරු , ඔබගේ තොරතුරු ඇතුලත් කල යුතුය.

(3) Seller Hub dashboard වෙත පිවිසීමෙන් පසුව settings වෙත පිවිස සියලු තොරතුරු එක් කල හැක.

(4) Dashboard හි ඔබට ඔබගේ වෙලඳාම් පිලිබඳ සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් බලාගත හැකිවේ.

Sales – මේ වන විට ඔබගේ අයිතම ආශ්‍රයෙන් සිදුවී ඇති සියලුම ගණුදෙනු වල එකතුව (මෙහි shipping මුදලද සහිතව පෙන්වන අතර සියලුම පැකේජ SL Geek Store හරහා shipping සිදුවන බැවින් එම මුදල earnings වෙත පැමිනීමේදී අඩු වනු ඇත. එසේම දැනට සම්පූර්න වී ඇති නැති සියලුම sales මෙහි දිස්වේ)

Earnings – සම්පූර්ණ වී ඇති ඇනවුම් වල අයිතම වටිනාකමෙන් seller commission ඉවත් වී මෙහි ඔබට ලැබෙන ගණන සඳහන් වේ.

Page View – පිටු නැරඹීම් ගණන

Order – ඇණවුම් ගණන

Orders sections හි ඇනවුම්හි තත්වය දැකබලාගත හැකිවේ.

Completed – සම්පූර්න වුන ඇනවුම් (මෙහිදී ඔබගේ මුද earning කොටසට එකතු වේ)
Pending – ගෙවීමට ගොස් ගෙවීම සම්පූර්න නොකල ඇනවුම්
Processing – සාර්තක ඇනවුම් (තවමත් අවසන් වී නොමැති)
Cancelled – අවලංගු වූ ඇනවුම්
Refunded – අවලංගු වී නැවත මුදල් ගෙවූ ඇනවුම්
on-hold – ගෙවීම සම්පූර්න නොකල ඇනවුම්

Reviews– පාරිභෝගිකයින් විසින් ඔබගේ ඇනවුම් වෙත දක්වා ඇති අදහස්
Products – දැනට ඇති අයිතම
Sales this month – මෙමස විකිනීම්
Latest Announcements – වැදගත් පනිවුඩ මෙහි මෙන්ම ඔබට sms / email හරහා ලැබෙනු ඇත

(5) products tab එක වෙත පිවිස ඔබගේ අයිතම එකතු කල හැක. Products > Add new product

මෙහිදී product image, Price , category වගේම tags සහ discount price (ඇත්නම් පමනක් එකතු කල හැක. එය create කිරීමෙන් පසු එය pending review status එකට පැමිනෙන අතර එවිගසින් නැවතත් එය edit වෙත ගොස් description , sku , Enable stock managememt tick එක දමා ඇති stocks ප්‍රමාණය ,තව වැඩි විස්තර අවශ්‍ය පරිදි එකතු කල හැක.
මෙහිදී නම , මිල , category , stock quantity , weight , product image, description ආදිය සම්පූර්න කිරීම අනිවාර්‍යය වේ.

(6) පැය 1-6 තුල අපගේ නියෝජිතයකු විසින් අයිතමය approve කිරීමෙන් පසු ඔබගේ භාන්ඩ SL Geek Store තුල දිස්වේ.

(7) ඇණවුමක් ලැබුනු පසු ඔබට Email හරහා දැනුම් දෙන අතර දිනපතා seller hub පරික්ශා කිරීමට අමතක් නොකරන්න. එසේම පාරිභෝගිකයන් හට ඔබ සමග පනිවුඩ හුවමාරු කරගැනීමට හැකි අතර ඒ සඳහා SL Geek Store app එක භාවිත කල හැක(සකස් කරමින් පවතී)

(8) ඇණවුම ලැබීමෙන් පසු එය කැමති බහාලනයක දමා SL Geek Store hub එකක් වෙත ගෙනවිත් දිය යුතුය. නැත්නම් courier හෝ වෙනත් ආකාරයකින් එවීමට හැක.

Maharagama 

48/2A, New Hospital Road, Pamunuwa, Maharagama.

0117 809810

Wattala

424/3, Dippitigoda Road, Hunupitiya, Wattala

0117 931000

(9) එහිදී ඔබගේ ඇනවුම නැවත පරික්ශා කර ඇසුරුම් කර ship කරනු ඇත. ඇනවුම දින 1-5 තුල ශ්‍රී ලංකාවේ ඔනෑම තැනකට deliver වන අතර deliver වීම සාර්තක වී පැය කිහිපයක් තුල earnings tab වෙත මුදල් ලැබීම සිදුවේ.

(10) රු.3000 ඉක්මවූ පසු ඔබට අවශ්‍ය ඔනෑම වේලාවක මුදල් ලබාගැනීම සිදු කල හැක. මෙහිදී රු.50 ක බැංකු ගාස්තුවක් අදාල වේ. Withdraw tab එකට ගොස් request කර පැය 24ක් තුල මුදල් ලැබෙනු ඇත.